graaf en rioleringswerken

Afkoppelen is verplicht na een grondige verbouwing of renovatie , ook bij aanleg van een gescheiden riolering in het straat ben je verplicht het regenwater en afvalwater te scheiden.

bij een aanleg van verhardingen of grondige tuinrenovatie , kan u beter u afvalwater al scheiden.

zelfs als er nog geen gescheiden riolering aanwezig is in het straat kan deze wel op uw perceel al gescheiden worden.